Tag Archives: กีฬาในผู้สูงอายุ

การเล่นกีฬาในผู้สูงอายุ

กีฬามีส่วนในการช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงในทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงผู้สูงอายุ ทำให้ในปัจจุบันเราจะเห็นผู้สูงอายุหลายคนที่หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุบางคนที่คิดว่าอายุมากแล้วไม่เหมาะกับการเล่นกีฬา

ซึ่งจริงๆ เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิด เพราะกีฬาก็มีส่วนในการช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่แข็งแรง แต่ก็ควรเลือกเล่นให้เหมาะสม สำหรับวิธีเลือกสามารถทำได้ดังนี้ Continue reading การเล่นกีฬาในผู้สูงอายุ