เล่นกีฬาได้อะไรหลายอย่างในชีวิต

เวลามาให้คุณได้รับเพิ่มขึ้นจากที่นอนและได้รับอัตราการเต้นหัวใจที่เพิ่มขึ้น งานนี้อาจจะได้พบกับถอนหายใจและรูปลักษณ์ของทรยศ แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของคุณสามารถมาในหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งอาจจะอยู่ในเพื่อน พิจารณาการลงทะเบียนเพื่อนเป็นประจำเล่นกีฬาของคุณ

ประโยชน์ของการทำงานออกไปกับพันธมิตร

  • ความปลอดภัย-ภาพตัวเองในการเขย่าเบา ๆ รอบบล็อก คุณบิดข้อเท้าของคุณและตกอยู่กับพื้นดิน มองไปรอบ ๆ และดูว่าใครเป็นรอบ ๆ และวิธีที่ง่ายก็คือการได้รับความช่วยเหลือ ตอนนี้ภาพสถานการณ์เดียวกันกับพันธมิตร มีพันธมิตรที่สามารถช่วยให้ก้าวปลอดภัย พันธมิตรที่สามารถตรวจสอบรูปแบบของคุณเมื่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เมื่อยกน้ำหนักคุณสามารถผลักดันต่อไปเพราะคุณมีความปลอดภัยของนักสืบที่
  • การแข่งขันเพื่อสุขภาพ-ไม่มีใครอยากที่จะกำจัดจุดอ่อน ทำงานออกไปกับคนอื่นสามารถช่วยให้คุณที่จะผลักดันความเข้มของการเล่นกีฬาของคุณ คุณกิจวัตรประจำวันจะนานและหนักกับพันธมิตร ระยะเวลาที่จะเพิ่มขึ้นเพราะคุณไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่ผลักดันปุ่มหยุดก่อนที่พวกเขาทำ
  • การขัดเกลาทางสังคม-มีเวลากับคนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬากับคนเป็นประจำจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ บางทีคุณอาจจะเดินหรือวิ่งกับเพื่อน เดินเหล่านั้นส่งผลให้บางอย่างในการสนทนาเชิงลึกที่คุณสนใจและความช่วยเหลือในการเพิ่มแรงจูงใจของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถคิดของคู่ค้าให้พิจารณาระดับกลุ่ม นี้จะนำเสนอผลประโยชน์เดียวกันของพันธมิตร แต่มีโอกาสที่จะพบเพื่อนใหม่
  • การสร้างแรงจูงใจ-สมมติว่าคุณเริ่มเดินกับเพื่อนบ้านที่ 6:00 ทุกคืน ภาระผูกพันของคุณกับเพื่อนบ้านของคุณจะช่วยในการผลักดันให้คุณยังคงผลักดันผ่านการขาดของแรงจูงใจ คุณอาจต้องการที่จะนั่งที่บ้านและผ่อนคลาย แต่คุณไม่ต้องการที่จะเรียกเพื่อนบ้านขึ้นและยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลว่าทำไมถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นการที่จะนำพาออกทางเท้าที่คุณไป