เทคนิคการแก้ไขบอลที่พุ่งเข้าสู่ตาข่าย Save the net

ในเกมส์การแข่งขันวอลเลย์บอล ปัญหาหนึ่งที่ตัวเซ็ตมักจะพบเจอคือบอลที่พุ่งเข้ากระทบกับ

ตาข่าย ผู้เล่นที่ดีจะต้องพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่ว่านี้ในการเล่นให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียคะแนน ดังนั้นเมื่อบอลพุ่งมากระทบตาข่าย สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำก็คือ

สำหรับท่าทางในการยืนเตรียมรับบอล ตัวผู้เล่นจะต้องย่อให้ต่ำ โดยทำการย่อเข่าและสะโพกให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการรอรับบอลที่จะกระดอนออกมาจากตาข่ายในระยะกระชั้นชิด จากนั้นให้มองให้ออกว่าลูกบอลน่าจะกระทบตาข่ายบริเวณใด

หากลูกบอลที่เข้ามากระทบตาข่ายในบริเวณด้านบน จะมีโอกาสสูงที่ลูกบอลจะม้วนลงบริเวณด้านหน้าตาข่าย ดังนั้นจึงจะต้องเคลื่อนที่เข้าไปให้ใกล้ตาข่ายให้มากที่สุด เพื่อจะได้เข้าถึงและสามารถเล่นบอลได้

หากบอลที่เข้ามากระทบตาข่ายบริเวณด้านล่าง ก็จะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ลูกบอลจะกระดอนออกมา ดังนั้นผู้เล่นจะต้องคาดคะเนให้ได้และเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าให้ถึงลูกบอลได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขสถานการณ์ได้

ส่วนความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงในการเล่นบอลลักษณะแบบนี้ก็คือ ลักษณะของการยืนเตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยที่ไม่ได้ย่อเข่าและทำตัวให้ต่ำก็อาจจะไม่สามารถรับบอลได้ นอกจากนี้ยังอาจไม่ได้มองลูกบอลว่ากระทบตาข่ายบริเวณใดก็จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงทำให้เสียคะแนนไปได้ แต่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตและเตรียมความพร้อมดี ก้จะได้ลูกนั้นแน่นอน