สนามที่ใช้ในการลงแข่งขันบาสเกตบอล

บาสเกตบอลเป็นกีฬาช่วยให้ผู้เล่นฝึกการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย เป็นกีฬาที่ให้ความบันเทิง ผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน และช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของให้ทำงานสามารถทำงานประสานกันดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสายตา ข้อมือ และเท้า ให้มีการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

การลงแข่งขันบาสเกตบอลทุกครั้ง สถานที่ในการลงแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผู้ลงแข่งจะต้องนึกถึง เพราะหากไม่มีสถานที่ผู้ลงแข่งก็ไม่สามารถลงแข่งกีฬาได้  ซึ่งในสนามที่ใช้ในการลงแข่งขันบาสเกตบอล จะมีส่วนประกอบของสนาม มีดังนี้

  1. สนามแข่งขัน สนามแข่งขันจะต้องมีพื้นผิวที่แข็งและเรียบ โดยปราศจากสิ่งกีดขวางและสิ่งที่

เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน ซึ่งความยาวของสนามจะต้องมีขนาด 28 เมตร และมีความกว้างทั้งหมด 15 เมตร โดยวัดจากขอบด้านในของเส้นแบ่งเขตสนามนั้นๆ

  1. เส้น ในสนามบาสเกตบอลเส้นทุกเส้นต้องเป็นสีขาวและต้องมีความกว้าง 5 เซนติเมตร และ

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

  1. เส้นเขตแดน ทุกสนามจะต้องถูกจำกัด โดยที่เส้นเขตแดน ซึ่งประกอบไปด้วย เส้นหลัง(ด้าน

กว้างของสนามและเส้นข้าม) และเส้นข้าง(ด้านยาวของสนาม) ซึ่งเส้นนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสนาม ถึงแม้ว่าสิ่งกีดขวางใดใดก็ตาม รวมถึงที่นั่งของทีมผู้เล่นนั้น จำเป็นจะต้องอยู่ห่างจากสนามในการลงแข่งขัน และอย่างน้อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

สนามในการแข่งขันบาสเกตบอลจำเป็นจะต้องมีเส้นเพื่อบอกเขตแดนของแต่ละฝ่าย เพราะอีกฝ่ายจะไม่สามารถล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้ามได้